Politikalarımız

MTB Endüstri Sistemleri Politikaları

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kablo gruplama sektöründe ISO 9001 Yönetim Sistemlerinin şartlarına uygun, yasal şartlar çerçevesinde ve müşteri şartlarını gözeterek;
• Öngörülen kalitede,
• Programlanan sürede,
• Planlanan ve ihtiyaca uygun kaynaklarla,
• Bütçelenen maliyete uygun,
• Sürekli gelişen kadrosu ve teknolojisiyle başarısının devamlılığını sağlamayı ve sürekli gelişmeyi temel politika haline getirmiştir.

İSG POLİTİKAMIZ

4857 İş Kanunu, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve diğer Yasal Mevzuat ve gerekliliklere uyarak, Üretim ve işletme içinde görev alan tüm çalışanlarımızın emniyetini ve sağlığını korumayı görev bildiğimiz işletmemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda sürekli gelişmeyi amaç edinmekteyiz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevremizi korumak ve devamlılığının sürdürülebilir halde olmasını sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmenliklerine uyarak;  Çevre etkilerini kontrol altında tutuyor ve bu etkilerin azalmasına dahil sürekli iyileştirmeyi amaç ediniyoruz.